2024-04-23

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Rūta Suchodolskytė. Eilėraščiai

Algio Jakšto nuotr.


Medi

Medi, mano trejybe,

žegnoju tau kamieną ir šakas,

šaknimis nuo žemės spiriuosi,

klausausi maldų vėjo

romaus, paslaptingo ošimo,

glostau pirštų galiukais

rantytą žievę,

ragauju lūpomis

kartaus sakų medaus.

Medi, dangų ir debesį,

kalvą ir gėlę,

požemių kirmėlę

jungiantis,

paukščio giesmių išsūpuotas,

po tavo pašiurpusia oda

plaka nemirtinga šerdis.

Apie gėles

Poezija – neregimojo pasaulio atspindys.

Tos gėlės žydi

jau seniai

ir niekuomet

nevysta,

upelio minta

jos purslais

ir kremta

akmenio

auksinę gyslą.

Ranka auginanti

ramiai

duris ir langus

varsto,

pagalbon

vėjas nejučia

paleidžia

ūkesio

laukinį garsą.

Gėlėm ir atvirais

langais

poezija keliauja,

ją gaudom

atspindžių sapnais

lyg vėją,

braukiantį per arfą.

Nutūpęs posmas

lyg drugys lange

šiurena kojomis,

sparneliais plaka,

tik jo giesmės

nei ten, nei čia

dar neišgirdo

niekas.

Siuvėjos

Gyvename kryžkelėje

dygsnis ant dygsnio

         Rokiškis

Utena      x       Kupiškis

         Anykščiai

palaistysime šiandien

amžinybės gėles

Svėdasuos

punktyrais šiapus

————-

anapus.

Grįždami sutinkame

metraštininką

jis apsiuva mus

dausuvos erdvėmis

pasispila iš dangaus

vėsūs dygsneliai.


Kitąkart

tarp dygsnių išdygsta

puokštė rožių gelsvų

vietoje gimtadienio

jos papuošia mūsų maldas

peltakių tiltais sujungia

protėvių kauburėlius

apjuosia didelį

dar nepažintą audinį

matomą tik pakilusio

paukščio akimi

vėjui atrišus mazgus…

*

(neįdurk, spygleli, piršto, kad ir rožė graži,

nesubadyk, adatos smaigalėli, panagių,

kad ir daug darbo siuvėjai)

Knygų mugė 2020

suspėti viską vieną kartą

Knygų mugėje

veiksmas vietoje

turiu omenyje

žmonių minią

skirtingi ir lygūs

plius minus poetai

raitau parašą tarp

kreivytės ir budėtojo

palinkusi.

Knygų mugėje

veiksmas vietoje

į lentynas arba iš lentynų.

Girdėjai, siunčiu žinutę

mirė poetas

pasidomi, ar šyla

vonios grindys.

Mirė pavarde

skliaustą pamiršo

pasidarė reklamą

šypso pro ūsą iš Amžinybės

keturios iš eilės damos

perka jo knygą.

Knygų mugėje

viskas savo vietose

tarp rožių ir obuolių

stebiu jaukią senutę.

Kaip ji čia atsidangino

su skarute ir kailinukais?

Knygų mugėje

žingsniuoja jo eminencija

besišypsantis ir didingas

aukščiau iškilusios

tik narmontaitė su valinskiene

moterys – pudros.


Knygų mugėje

sava kompanija

o sakytum

tiek laiko praėjo

padavėjas Žilvinas

gamina kavos putą

trumpam iškyla

senos idėjos.

Knygų mugėje

perku du tomus baltušio

dar neatlaikysiu

žodžio svorio

vyresnėlis paliktas anytai

pilvelį skauda

nevalgęs negėręs.

Knygų mugėje

lyg ir nieko naujo

tik vaikų skyrius

ryškiau šurmuliuoja

pamoja ežiukas iš rūko

namie kūdikis

krutina koją.