2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Sonata Paliulytė

 *        

  Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui

stebėjom sintezę

vaizduotės ir tikrovės

stovėjo jis

tarytum būtų brolis

toks artimas

iš kitapus ekrano

sakytum artimasis

nors ne mano

tas žalsvas džemperis

tarytum dovanotas

mamos močiutės

ar žmonos paduotas

prieš ištariant žodžius

iš už ekrano

kurie pašventins tautą

nors ne mano

kurie užantspauduos

likimo šėlsmą

žmogaus, kurio tyra

širdis įšėlsta

iš laisvės troškulio

iš noro eiti

laisvai matuojant

savo žingsnių greitį

kartojant: Dieve,

tu pažvelk į mus

į mūsų gimsiančius

iš pelenų vaikus

į tą, kuris tavim

šventai tikės

kai ant šventos žemelės

galvą dės

į poterius

kartojančią senutę

į brolį mirštančiojo

į sesutę

į mano širdį

už blyškaus ekrano

į vis dar gyvą

gyvą tautą mano

2022 02 24

karo Tik Tok

girdėjau staugiant rusę

tartum vilkę

ji staugė šįryt žuvusio sūnaus

savi apšaudė saviškius –

nurimkit

įsakė balsas

iš išmaniojo

dangaus

mačiau

kaip ukrainietė kryžium krito

prie šulinio

it kulkos pakirsta

kaip kruviną paveikslą

karo ryto

subadė

prievartautojo

ranka

iš šulinio

jį traukė

kaip iš įsčių

kaip kulką lupo

iš sušaudytos širdies

dabar ji lauks

tarp degančių bažnyčių

kol iš dangaus

jos vaikas atsilieps

egzodas

kai iš griuvėsių trauksite mane

kai trauksite mane iš karo purvo

raudosiu su įskaudinta žeme

prie kosmoso skylės bedugnio urvo

ištiesiu ranką siekti tuštumoj

pavasarinio gležno želmenėlio

bet nieko neužčiuopsiu juodumoj

tik šaltį sutrūnijusio šešėlio

nei sapnas nei tikrovė tiktai toks

į žemę įsirėžęs epizodas

o nuodėmių srautai upeliais klioks

pasaulis – nenuspėjamas egzodas

2022 03 23

mirusi diena

              Ukrainos priemiesčiams

jau numirė diena

ir vėjo gūsiai

tik balto šuns

dūšelė prie būdos

vis kaukia

o tikėjai kad nežūsi

po priedanga

užuolaidos blyškios

galai atbrizgę

ir apdegęs rėmas

gyvenimo

kurio negyvenai

kodėl taip skaudžiai

aimanuoja kiemas

atitaria jam

kaukiantys kiemai

kodėl šuva

pražilęs kaip senukas

nutraukęs virvę

karo ant tvoros

kodėl pro langus

marodierius rūkas

įslinkęs naršo

namo sąnariuos

kodėl koridorium

šešėliai ritas

o priemenė

šarvoja batukus

jei paukščių nepažadina

net rytas

kaip rytas

be giedojimo

nubus?

2022 balandis

stačiatikių Velykos 2022

išsiuvinėjus

rankomis kruopščiai

ji daigstė sūnui angelo sparnus

bet nuplėšė rytys

juos pavydžiai

ir nuskandino šuliny žmogus

tik ar kas nors

jį žmogumi vadins

žudiką motinų

ir angelų

stačiatikių Velykas

atsimins

karčiai raudonos

uogos putinų