2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Gerumo skola

Leidykla „Kamonada“ ką tik išleido Neringos Dangvydės poezijos knygą  „Kiaukuto nešėja“. Knygos sudarytojas Karolis Baublys.

Neringos Dangvydės poezija papildo lietuvių literatūros lauką savita ir itin išskirtine pasaulėjauta, kurioje persipina žmogiškosios būties tragizmas ir išmintis, mistinis grožis ir emocinis trapumas, skaudi patirtis ir artumo geismas, subtili erotika ir giluminė seserystė, dermė tarp stebuklinių pasakų elementų ir realybės. Kūryboje nagrinėjama moters tapatybė, jos ryšys su kalba, gamtiškumu, dvasine laisve; moters meilė moteriai iškyla kaip natūralus, harmoningas, jusliškas būvis, neatsiejamas nei nuo absoliučios pilnatvės, nei nuo dreskiančio skausmo patirties. Pasaulio netvarumas, o sykiu – patirties universalumas – perteikiami gausiomis intertekstinėmis nuorodomis: antikiniai motyvai siejami su Biblija, pasakų klodai – su universaliais archetipais. Tekstų melodija atskleidžia autorės gebėjimą kalbėti verlibru, savitos metaforos rodo giluminį kalbos suvokimą.

Kaip sako „Kamonada“ leidyklos direktorius, rašytojas Vytautas Kaziela, „Neringa Dangvydė buvo šiltas ir geras žmogus, talentinga vaikų rašytoja ir kritikė. Daugelį pastebėjusi, įvertinusi, palydėjusi į kūrybos kelią. Deja, nespėjusi išleisti savo eilėraščių knygos. Neringos Dangvydės knygos „Kiaukuto nešėja“ išleidimas yra tarsi bandymas grąžinti jai gerumo skolą.“

Atokiosstotys.lt inf.