2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Priimamos paraiškos Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijoms gauti


Jotvingių premijos komitetas iki rugsėjo 7 dienos priima siūlymus 2020 metų Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijoms gauti.


Jotvingių premija skiriama kasmet už per pastaruosius dvejus metus išleistą geriausią poezijos knygą (skaičiuojant nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito). Jaunojo jotvingio premija skiriama už geriausią jauno autoriaus (iki 35 metų amžiaus imtinai) originaliosios poezijos, verstinės poezijos ar poezijos kritikos knygą, išleistą per pastaruosius dvejus metus (skaičiuojant nuo vieno Poetinio Druskininkų rudens festivalio iki kito). 


Kandidatūras premijoms gali teikti leidyklos, meno kūrėjų asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys. 


Paraiškoje turi būti nurodytas knygos autorius, pavadinimas, leidykla, išleidimo (Copyright) metai, ISBN. Siūlant kandidatą Jaunojo jotvingio premijai reikia nurodyti jo gimimo metus.


Pagal Jotvingių ir Jaunojo jotvingio premijų nuostatus Jotvingių premija yra 40 bazinių socialinių išmokų dydžio, Jaunojo jotvingio premija yra 20 bazinių socialinių išmokų dydžio.


Paraiškas prašome siųsti elektroniniu paštu: rutaeli@gmail.com