2024-04-20

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

2020 m. paskirtos net 1747 individualios stipendijos kūrėjams


Lietuvos kultūros taryba baigia skelbti trečiojo šiais metais individualių stipendijų konkurso rezultatus. Paskirta 691 trijų mėnesių stipendija kultūros ir meno kūrėjams. 


Remiantis ekspertų rekomendacijomis, individualios stipendijos paskirstos 112 dailės, 42 tarpdisciplininio meno, 37 dizaino, 202 muzikos, 118 teatro, 30 etninės kultūros ir tautodailės, 23 kultūros paveldo, 36 fotografijos ir 91 literatūros kūrėjams, tyrėjams ir vadybininkams. Šių kultūros ir meno sričių atstovams paskirstyta kiek daugiau nei 1,24 mln. eurų, numatytų Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane. 


Daugiausia finansuotas naujų meno kūrinių sukūrimas bei kita kūrybinė veikla. Kiekvienam stipendininkui netrukus bus išmokėta 1800 eurų stipendija, skirta paraiškoje nurodytoms kūrybinėms veikloms įgyvendinti rugpjūčio–spalio mėnesiais. 


Iš viso trečiajame individualių stipendijų konkurse finansavimas skirtas 759 kultūros ir meno kūrėjams, kuriems paskirstyta kiek daugiau 1,36 mln. eurų. Reguojant į koronaviruso (COVID-19) pandemijos sukeltas pasėkmes kultūros srityje, Lietuvos kultūros taryba vietoje įprastinio vieno, šiemet surengė net tris individualių stipendijų konkursus. 2020 m. Lietuvos kultūros taryba iš viso paskyrė iki šiol daugiausiai – 1747 individualias stipendijas kultūros ir meno kūrėjams, tai beveik 7 kartus daugiau nei praėjusiais metais. Stipendininkams 2020 m. paskirstyta kiek daugiau 3,9 mln. eurų Kultūros rėmimo fondo ir Vyriausybės Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plane numatytų lėšų. 

Lietuvos kultūros tarybos inf.