2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Magiškoje vietoje – magiškas koncertas.

AKMUO – LAIKAS – magiškas koncertas magiškoje vietoje. Startuoja Anykščių kultūros centro organizuojamas projektas „Etninės kultūros renginių ciklas „Kliudžiau kankles“. Projektą pradedame gegužės 12 d. kviesdami 18 val. susiburti Dangaus šviesulių stebykloje (Molėtų r. Kulionys) ir pasinerti į magišką kanklių muzikos ir sutartinių ratą. Muzikinėje programoje „Akmuo – laikas“ išgirsite kanklininkę Agotą Zdanavičiūtę, Molėtų kultūros centro sutartinių atlikėjų grupę „Alsūnė“, vad. Rita Pelakauskienė ir Anykščių kultūros centro tradicinių kanklių ansamblį „Laumakė“, vad. Asta Motuzienė.

Muzikinės programos, kuriose dalyvaus Utenos regiono tradicinių kanklių, folkloro, sutartinių, teatro kolektyvai bei profesionalios muzikos atlikėjai, vyks šešiuose Utenos regiono miestuose ir miesteliuose:

Gegužės 12 d. 18 val. „Akmuo – laikas“ Molėtų krašto muziejaus etnografinėje sodyboje ir dangaus šviesulių stebykloje;

Gegužės 19 d. 18 val. „Akmuo – vanduo“ Užpaliuose prie Krokulės šaltinio (Utenos r.);

Birželio 16 d. 16 val. „Akmuo – akmuo“ Stripeikių bitininkystės muziejuje (Ignalinos r.);

Birželio 30 d. 18 val. „Akmuo – miestas“ Visagino kultūros centre;

Liepos 14 d.1 8 val. „Akmuo – dangus“ Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje (Zarasų r.);

Rugpjūčio 4 d. 18 val. baigiamasis projekto renginys „Akmuo – žemė“ rašytojo J. Biliūno tėviškėje Niūronių k. (Anykščių r.). Simboliška, kad šią dieną ir J. Biliūno ir Projekto „Etninės kultūros renginių ciklas „Kliudžiau kankles“ veiklomis siekiama skatinti kūrybinių raiškų įvairovę, naujas kūrybines formas bei būdus Aukštaitijos regione. Klausytojui per patrauklias formas bus pristatoma kanklių muzikavimo tradicija, kanklių, kaip instrumento, išsaugojimo svarba, jų panaudojimo galimybės bei eksperimentai – specialiai šiam projektui pagamintos ir magiškai suskambės akmeninės kanklės!

 Projekto organizatorius Anykščių kultūros centras.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių r. savivaldybė.