2024-05-30

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Išleista Jurgos Žąsinaitės novelių knyga

Leidykla „Kamonada“ pristato naujieną – Jurgos Žąsinaitės novelių knygą „Pertako piemuo“.

Novelių rinktinę „Pertako piemuo“ sudaro įtaigūs, poetiški pasakojimai, pinami iš padavimų, vizijų, atsiminimų apie legendiniame Anykščių krašte tyvuliuojantį vaizdingą Rubikių ežerą ir jo paslaptingas, mįslingus pavadinimus (Pertakas, Varnagrotė, Pakriūtinė, Palšinė, kt.) išsaugojusias salas. Prie šio ežero užaugusi autorė savitai perpasakoja dar kadaise Antano Vienuolio-Žukausko mylėtas, į savo kūrybą įtrauktas legendas, kartu primindama jau išnykusių Karalinavos, Grubų, Dobilynės, Kurtinių, Pagubrio kaimų ir juose gyvenusių, iš jų išėjusių, vėl mėginusių sugrįžti, susigrąžinti savo tikruosius vardus žmonių istorijas.

J. Žąsinaitė – humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros ir senosios lietuvių literatūros tyrinėtoja. Gimė 1975 m. Rubikiuose, Anykščių rajone. 1993 m. baigė Anykščių Antano Vienuolio vidurinę mokyklą. Studijavo Vilniaus universitete Filologijos fakultete, kur įgijo lietuvių literatūros bakalauro ir magistro laipsnius. Vėliau tęsė filologijos studijas, studijavo anglų kalbą. 2004 m. išvyko į Airiją, dirbo vertėja. Grįžusi įstojo į VU filologijos mokslų doktorantūrą. 2014 m. apgynė disertaciją „Gardinas ‒ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros centras. XVIII a. antroji pusė (1765–1793 m.)“, jai buvo suteiktas humanitarinių mokslų filologijos krypties daktaro laipsnis.

Už mokslinę, kultūrinę veiklą 2021 m. J. Žąsinaitei buvo paskirta Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko kultūros premija.

J. Žąsinaitė yra Lietuvos rašytojų sąjungos narė. 2008 m. išleido apysaką „Akmeniniai Avondalio namai“ („Gimtojo žodžio“ leidykla), 2017 m. ‒ romaną „Azuritijos kardinolai“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla), 2019 m. ‒ istorinį romaną „Memento Grodno“ („Obuolio“ leidykla), už kurį 2020 m. jai buvo įteikta kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija. Rašo ir smulkiąją prozą, jos novelės publikuotos literatūros mėnraštyje „Metai“, kultūros žurnale „Naujoji Romuva“, kituose leidiniuose, yra išverstos į anglų, rumunų kalbas.

Knygos „Pertako piemuo“ leidybą parėmė A. ir A. A. Avižienių fondas.

atokiosstotys.lt inf.