2024-04-20

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Kultūros paslaugų plėtra – būtina regionų atsigavimo sąlyga


Kultūros ministerijos ir programos „Kurk Lietuvai“ atstovų surengtoje viešojoje konsultacijoje aptarti kultūros paslaugų prieinamumo regionuose didinimo klausimai  ir galimybės.


„Viešoji konsultacija – vienas iš svarbių žingsnių įgyvendinant tolygios kultūros politikos principą ir  tolygios kultūros raidos regionuose klausimus, įtvirtintus strateginiuose dokumentuose ir jau pradėtus įgyvendinti konkrečioje veikloje. Įkurtos regioninės kultūros tarybos įgalino regionus patiems spręsti dėl savo kultūros prioritetų, kultūrinių veiklų finansavimo ir kriterijų. Dabar būtini tolesni veiksmai, leisiantys pasiekti tolygesnės kultūros plėtros regionuose, – sakė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas. – Turime gerų pavyzdžių visoje Lietuvoje – puikiai veikiančių  atsinaujinusių kultūros židinių, tačiau turime ir išliekančios kultūrinės atskirties.“


Pasak ministro M. Kvietkausko, kultūros paslaugų prieinamumo skirtumų mažinimas yra būtina sąlyga regionams atsigauti visapusiškai. Jis padėkojo svarbiems partneriams – Vyriausybės kanceliarijai, Vidaus reikalų ministerijai, programai „Kurk Lietuvai“, Lietuvos kultūros tarybai – su kurių atstovais Kultūros ministerija ieško bendrų sprendimų tiek šiame renginyje, tiek apskritai siekiant tolygesnės regionų plėtros.


Nuotoliniu būdu vykusioje viešojoje konsultacijoje pristatyta kultūros paslaugų prieinamumo didinimo regionuose problematika ir galimybės. Viešojo ir nevyriausybinio sektoriaus kultūros organizacijų bei savivaldos atstovai aktyviai diskutavo ir ieškojo bendrų sprendimų, kaip efektyviau spręsti šiuos klausimus kartu. Siekiant padidinti kultūros paslaugų prieinamumą, būtinas visų lygių suinteresuotų institucijų ir kultūros partnerių bendradarbiavimas. Renginio metu dalyviai teikė savo siūlymus ir geruosius pavyzdžius, kaip pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą pritraukiant profesionalų scenos meną ir užtikrinti pasiūlos regionuose kokybę.


Programos „Kurk Lietuvai“ projekto vadovė Vėjūna Žalalytė pristatė pirmą kartą parengtą kultūros paslaugų prieinamumo žemėlapį. Lietuvos Respublikos bendrojo plano rengėjai pristatė kultūros indeksą, kuris yra įkomponuojamas į šiuo metu rengiamą bendrąjį planą „Lietuva 2030“. Renginyje taip pat diskutuota apie kultūros paslaugų įvairovės didinimą ir partnerysčių stiprinimą įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos modelį, kitais kultūros paslaugų prieinamumo regionuose gerinimo klausimais.

Kultūros ministerijos inf.