2024-04-23

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Šatrijos Raganos premijos laureatė: „Gyventi santarvėje su savimi ir aplinka“


Įprasminant rašytojos Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos atminimą Mažeikių rajono savivaldybėje nuo 1997 metų kasmet skiriama rašytojos vardo premija. Ši premija gali būti skiriama Mažeikių rajono kultūros, meno, švietimo veikėjams, literatams, visuomenininkams už rašytojos atminimo puoselėjimą, labdaringos, altruistinės veiklos tęsimą, aktyvų dalyvavimą rajono bendruomenės kultūrinėje veikloje, literatūrinius pasiekimus, šviečiamąją veiklą. 23-ioji Šatrijos Raganos premija įteikta poetei Jūratei Norvaišienei.

J. Norvaišienė sakė, kad ši premija nebuvo jos sąmoninga siekiamybė, todėl Mažeikių „Rotary“ klubo „Liberta“ moterų pasiūlymas teikti jos kandidatūrą nustebino ir sutrikdė. Šis įvertinimas, pasak J. Norvaišienės, tapo jos dešimties metų darbo rezultatu.

„Gyvenau ir gyvenu gyvenimą, kuris man teikia pasitenkinimą, kuriame esu laiminga. Mano tiesioginis darbas niekaip nesusijęs su kultūra ar švietimu. Kūryba, savanoriška labdaringa ar švietėjiška veikla – mano laisvalaikis, – „Atokioms stotims“ sakė šių metų premijos laureatė. – Ką man reiškia ši nominacija? Šiuo metu jaučiu atsakomybę. Atsakomybę prieš manim patikėjusius žmones, prieš rašytojos asmenybę ir jos veiklą. Jei iki šiol, kaip ir minėjau, gyvenau ir tiek – nuoširdžiai, santarvėje su savim ir aplinka – tai dabar turėsiu dar labiau pasitempti. Bet man svarbiausia būti savimi, viską daryti atvira širdimi ir kurti gerų darbų grandinę. Jau seniai išmokau pamoką, kad geri darbai nesidaugina, neauga, jei jų neperduodame vieni kitiems, iš širdies į širdį. Ne „aš tau – tu man“, o „aš tau – tu kitam“…“

Jūratė Norvaišienė. Asmeninio albumo nuotraukos.

J. Norvaišienė gimė ir augo Mažeikiuose. 2014 m. pradėjo rašyti eilėraščius. Šiuo metu yra išleidusi dvi knygas. Jos dėka nuo 2017 m. Viekšniuose, Mažeikių rajone, organizuojamuose „Viekšnių kultūros vakaruose“ lankosi poetai iš visos Lietuvos, J. Norvaišienė yra poezijos vakaro „Žodžiai kvepiantys liepų medum“ globėja. 2017 m. pavasarį respublikiniame poezijos konkurse „Žydinčios vyšnios šakelė“ Jūratė Norvaišienė tapo diplomante. Šis žingsnis paskatino sukurtus eilėraščius surinkti į rinktinę. 2017 m. J. Norvaišienė tapo respublikinio haiku konkurso „Valtys kopose“ nugalėtoja. Į Mažeikių kraštą atnešė išskirtinį ir netradicinį eilių kūrimo metodą. Jos ir Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos iniciatyva buvo organizuotos pamokos, kurių metu Mažeikių moksleiviai mokėsi kurti eiles haiku stiliumi. Autorės haiku įvertinti prizinėmis vietomis ne viename respublikiniame ir tarptautiniame konkurse. 2019 m. haiku išspausdinti lietuvių haiku rinktinėje „Vėjo ašmenys“.

2020-ųjų premijos laureatė sakė, kad Šatrijos Raganos kūryba ir asmenybe labiau domėtis pradėjo sužinojusi, kad jos kandidatūra bus teikiama premijai gauti. Šatrijos Raganos kūryba, sakė pašnekovė, patraukė savo paprastumu, gamtovaizdžių ir žmonių santykių aprašymais, filosofinėmis mintimis, įžvalgiomis metaforomis, jautrumu žmogui ir gamtai.

„Norintiems stabtelti, pajausti, girdėti, stebėti, uosti ir liesti per lietuvišką žodį būtų pravartu nusikelti į Šatrijos Raganos laikmetį“, – teigė J. Norvaišienė pasidomėjus, kuo Šatrijos Raganos kūryba yra įdomi šiandienos žmogui.

atokiosstotys.lt inf.