2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Giorgio Lobžanidzės poezija išversta į lietuvių kalbą

Viršelio fragmentas.Leidykla „Kauko laiptai“ parengė ir išleido Sakartvelo poeto ir vertėjo Giorgio Lobžanidzės poezijos knygą „Šventofobija“. G. Lobžanidzė – tėvynėje itin svarbus ir labai populiarus poetas. Pasak knygos sudarytojo ir vieno iš vertėjų Viktoro Rudžiansko, G. Lobžanidzės eilėraščiuose organiškai dera Vakarų ir Rytų kultūrų realijos bei įvaizdžiai, jungiamos abiejų tradicijų teosofinės koncepcijos, kurioms suteikiamas poetinis egzistencinės problematikos aspektas.

Knygos anotacijoje rašoma: „G. Lobžanidzės poezija pulsuoja nebanaliomis meilės paieškomis, atveria plačias kalbos galimybes, kuriomis pasinaudodamas poetas meistriškai kuria paradoksus, juos papildydamas švelnia lyrika, filosofiniais samprotavimais ir netikėtomis įžvalgomis.

„Šventofobija“ – tai eilėraščių knyga apie žmogaus susitikimą su Dievu (ar Dievo susitikimą su žmogumi), o tasai pasimatymas prisodrintas ir meilės moteriai bei erotinių išgyvenimų motyvais. Teologinės užuominos susipina su geismu, o geismas parodo, kad net pati giliausia dievoieška yra neatsiejama nuo kūno. Įžvalgus skaitytojas pajus persų poetų įtaką, apčiuops gilias sąsajas tarp Biblijos ir Korano.“

G. Lobžanidzė gimė 1974 m. Chašuryje. Baigė orientalistiką Tbilisio universitete, taip pat religijos ir mistikos istorijos aspirantūrą Teherano universiteto (Iranas) Teologijos fakultete. Apsigynė disertaciją „Jėzus ir Marija Korane“.

Iš originalo į kartvelų kalbą išvertė Koraną (ligi tol gruzinai turėjo šio šventraščio vertimą iš prancūzų k.), vertė arabų ir persų klasikų bei šiuolaikinių poetų eilėraščius. Dirba Tbilisio universitete arabų kalbos ir literatūros dėstytoju, vadovauja „Kaukazo namuose“ įsikūrusiam Islamo kultūros mokymosi centrui. 2007 m. pelnė Irano premiją „Metų knyga“ už geriausią Korano vertimą į kitas kalbas, 2008 m. – „Sabos“ premiją už geriausią vertimų knygą, 2019 m. Tuburtino (Italija) poezijos festivalyje, kurio vertinimo komisijai teko perskaityti 5000 kūrinių, Giorgis tapo laureatu ir buvo įtrauktas į geriausių pasaulio poetų dešimtuką.

Eilėraščius iš kartvelų kalbos vertė Nana Devidzė, Irina Jermakova, Ina Kulišova, Jonas Liniauskas, Viktoras Rudžianskas. Vertimų konsultantė Nana Devidzė. Redaktorė – Ieva Rudžianskaitė.

„Kas vis dėlto patraukia ir žavi skaitytoją Giorgio eilėraščiuose? Pati sutrikau nuo savo klausimo: atsakymų gali būti kelios dešimtys ar šimtai… Jei atramos tašku pasirinktume pastebėjimą, kad poeziją priimta laikyti sielos išpažintimi, tai šio autoriaus asmenyje turime vyrą, kuris pasakoja savo sielos istoriją su nepakeliamu skausmu ir pavydėtinu nuoširdumu“, – knygos įvade rašo Nana Devidzė.

Atokiosstotys.lt inf.