2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Ukrainiečių poezijos vertimai  2

Halyna Kruk

*  *  *

patinka blogiui, jei atmintis žmogaus trumpa

patinka, jeigu laidoja savam sode, sutemus,

kad nieko netrikdytų savo netektim,

kad niekam neprimintų, neprikištų,

kad nesukeltų nepatogumų

kad tavo netektis ničnieko neužgautų,

iš tų, kas vaikščiojo greta ir išgyveno,

kad neprimintų jiems, kiekgi kainavo išgyventi,

ir kad juose nesuvešėtų abejonė,

kad nesudrumstų laimės čia, dabar,

kad ničnieko iš jų negrobtų,

ir kad nė vieno jų neliestų

o jie vis vaikšto, liečiasi ir mūsų netektys

mūs bruožais primena,

mūsų nebyliais mirusiais primena:

štai vietoj šioj, vaikeli, kaski,

štai užkampy šiame,

kuris jokių nesubrandina vaisių,

tiktai kartėlį

***

moteris, kuri palaidojo tik ranką

iš visų savo jėgų laikosi šios rankos

laikosi jos, eidama per miestą

regėdama kitas laimingas poras

nusitveria jos ant šlapio ir slidaus,

kai iš mikriuko lipa,

kai nuovargį pajunta

užmigdama galvoja apie ranką

nubudus ant savęs pajunta karštą sunkią ranką

kada ant rankų paima vaikelį, kada nekyla rankos,                                           

kada nusvyra rankos ir visa kas iš rankų krenta,

kada daugiau neišgali suimti į rankas savęs

prisimena, kaip skambino jis prieš keletą naktų lig šito,

kaip liovės skambinęs, tačiau vidurnaktį

pakelt dukrytę prašęs, kad atsisveikintų

ogi dukrytė – iš tos nakties ničnieko neprisimena

visai neatmena. visai mažutė.

ko dar galėtų ji laikytis, jei ne šios rankos

kad nepamirštų viso kito

kad nieko nepamirštų

kad nepamirštų

Iš ukrainiečių kalbos vertė Benediktas Januševičius

Jaroslavas Gadzinskis

IŠMINUOTA

Išminuotos rausvos aguonos ant išdegintos laukymės krūtinės,

išminuotas papartis,

jo žiedas ir šešėliai išėjusių jo ieškoti ir niekada nesugrįžusių.

Išminuotos šimtamečio ąžuolo šaknys,

išminuotas skroblas, išminuotas keistuolis medžio grybas,

išminuotos tuopos miško juostoje,

išminuoti bevardžiai gimtieji laukai,

išminuoti pernykščiai piknikų ir laužų likučiai,

išminuotas sulaukėjęs sodas,

išminuotas daržas,

išminuotas beržas, verkiantis ligi šiol,

išminuoti gluosniai svyruokliai,

išminuota alyva, išminuotas šiukšlynas,

išminuotas pliažas, išminuoti valkataujančių šunų pėdsakai,

išminuota žiemė apleistose kapinėse,

išminuotos ganyklos, išminuota dilgėlė,

išminuota akacija, išminuoti tušti skruzdėlynai,

išminuoti miegančių mavkų* kūnai,

išminuoti visi perelesnikai**,

išminuotos vaikiškos pasakų knygos,

išminuoti lopšiai su tarybinėmis lėlėmis sugriautuos vaikystės namuos,

išminuoti gandralizdžiai,

išminuotos mažytės kregždžių tvirtovės,

išminuoti seni apsamanoję podėliai,

išminuoti rūsių voratinkliai,

tiktai mėnulio atspindys upėje sprogo,

o paskui pavasario saulė išsilakstė į šipulius,

O vėjyje virpa ir virpa virvė

nuo įsitempusio horizonto

iš ukrainiečių kalbos vertė Benediktas Januševičius

________________

* Mavka – undinei artima ukrainiečių mitologinė būtybė, graži mergina ilgais palaidais plaukais.

** Perelesnikas – slavų mitologijoje – piktoji dvasia, kenkianti žmonėms, apsimesdama jų artimaisiais.

(vertėjo pastabos)

Kateryna Michalicyna

(paukščiai kalba)

jie pabunda iš ryto.

ir tuoj pat klausinėja apie namus.

štai čia – ant senojo beržo –

šarka lizdą sūpuoja.

štai čirškauja zylės, bet          

nerodo namų, nes maža ten kas.

čia, čia, po atbraila –

šičia jau žvirbliai.

ant stogo – burkuoja balandis –

negrabiai, na ir kas.

jie pabunda iš ryto.

ir tuoj pat klausinėja apie namus.

ir atsako sau patys

balsų begalybe.

tiktai ten, kur pataikė sprogmuo,

stovi tyla.

mindžikuoja nuo kojos ant kojos.

glostinėja apsvilusį                                                                                                         

grambuolio ūsą

tarp aprūkusių nuolaužų

ieško atsakymo į vis tą patį klausimą.

Iš ukrainiečių kalbos vertė Benediktas Januševičius