2024-06-19

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Ramūnas Čičelis

***

Pūkų kalnas,

Kančios kamuolys,

Seku paskui,

Nešu lengvą Kryžių.

Juodi plaukai,

Ji žiūri į tolį,

Tiesūs keliai,

Nešu lengvą Kryžių.

Žegnonė į nugarą,

Prieš akis pasaulis,

Palieku medžių viršūnes,

Nešu lengvą Kryžių.

Žingsnis pirmyn,

Žosmė ausyse,

Linija akyse,

Nešu lengvą Kryžių.

Kryžkelėje sutinku Tave.

***

Tiesūs keliai,

Ugnies kamuolys,

Sprogimas,

Tiesiu ranką į dangų.

Medis dega lėtai,

Šnibždesiai,

Rankos ant ausų,

Tiesiu ranką į dangų.

Ryškėja šypsnys,

Niekas nejuda,

Tik žvejas meta kabliuką,

Tiesiu ranką į dangų.

Lengvas lyg snaigė.

Dūmai sklaidosi ir tirpsta,

Miško tankmė,

Tiesiu ranką į dangų.

Liečiu Tavo veidą!

***

Smiltys, pučiamos vėjo,

Smelkiasi į kaulus

Tavo ir delnus,

Vainikas degina akis.

Svarstyklės svyruoja,

Krypsta nuo Tavęs,

Sustoja amžinoje Šviesoje,

Vainikas degina akis.

Riksmas vidurdienį.

Lūpos sustingsta,

Gerklės gniutulas,

Vainikas degina akis.

Plaukas krenta,

Pjauna riešą,

Širdis klykia,

Vainikas degina akis.

Akyse Raidė ir Tavo Pirštas.

***

Akių tamsa,

Spindulys veria,

Kiaurai laužia galvą,

Tavo yra uola.

Akmuo lengvas,

Pirštai akmenėja,

Linkis tiesus,

Tavo yra uola.

Laužia ir duoda,

Kaulai stingsta,

Kraujo lašas krinta,

Tavo yra uola.

Žiedas spaudžia,

Kelias į akis,

Kreivos lūpos juda,

Tavo yra uola.

Einu Tavo keliu!

***

Riešai linksta.

Vingiuota gatvė.

Upės linkis.

Tolima Tavo eilutė.

Akys dega.

Vanduo varva.

Dulkės leidžiasi.

Tolima Tavo eilutė.

Obuolys krenta.

Saldus kąsnis.

Trūksta juosta.

Tolima Tavo eilutė.

Pirštai liečia.

Ietis lūžta.

Trupa kaklas.

Tolima Tavo eilutė.

Banga nurieda.

Slenkstis slidus.

Žingsnis atgal.

Tolima Tavo eilutė.

Esu stilius rankoje!