2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Jutta Noak

žodžių nėrinys

raidės įpintos į žodžius

jungiasi tekste

bereikšmes sąvokas išbrauko

prasmingas

išryškina skiriamaisiais ženklais

kurių simbolika byloja

apie kūrėjo aistrą – improvizuoti

žodžių nėrinio nuodėmingos klaidos

nugarma

į juodųjų skylių gelmes

teksto permutacija

prievarta raišioja žodžius

išmargina lapus

iš kurių išsiveržia beprotyste apsėsti žodžiai

kartais beprasmiškai kartoju

tuos pačius žodžius

tas pačias frazes 

sukuosi ratu

deja, prieš laikrodžio rodyklę

ir vis grįžtuį

į tą pačią vietą

ieškau žodžių kurių dar negirdėjau

ir niekas nebuvo ištaręs

ieškau turiniui pavadinimo

kuriuo   niekas nebuvo  įvardinęs

kad apsaugočiau jį nuo nežinomų žodžių  šantažo

ir simboliais paženklintas žodžių nėrinys

priblokštų netikėtu atradimu

demoniška dvasia

akimirkos pauzė

ir ilgi, ploni pianisto pirštai

pabyra klavišais

presto tempu

ieško atsikartojimo ir

vos ne peršokęs forte fortissimo

užsimiršta

panyra  oktavose

klumpa  tarp klavišų

pasiklysta šešioliktinėse

trokšta vidinio rezonanso

ir atgarsio kituose

tačiau demoniška kompozitoriaus  dvasia

geidžia neįmanomo

pilno atsidavimo

betarpiško susiliejimo

absoliutaus sklendimo

ir pianistas

šėtonišku proveržiu

mėgina  visus užvaldyti

iš garsų potvynio traukia

muzikinėms natomis užrašytas frazes

užlieja erdvę griausmingomis oktavomis

ir piano paslaptingumu apginęs  dvasią 

mėnesienos  šviesoje

šoka su elfiško grožio būtybėmis

Minčių etiudai

*

laikas sustoja taškiniame mąstyme  

sangrūda kreivų siluetų

getas minčių

*

meilė ir neapykanta – dvi  versmės viename

dvi jėgos kovoje  dėl grynų jausmų

aukščiausia galia – meilėje ar neapykantoje?

*

motinos įsčiose  – sakralumo erdvė

šventas  regėjimas

prisikėlimas esamybe

*

iš nebūties traukiu senus vaizdus

kenčianti užmarštis  atgyja

nebyliame laike – dabartis

*

neišsprendžiamos mįslės – pinklės mąstymui

žaidimai išminties tyloje

geismas dialogo išlieka

*

gyvybinių reiškinių analizė – penas minčiai

grįstas egzistencijos pamatas

dvasios pilnatvė

*

Apokalipsės laike – viruso tvanas

nesustabdomu srautu tvindo žemę

grėsmė nebylios  mirties

*

melodija virsta

kunkuliuojančiais ritmais

vidus sproginėja

*

sielos dualizmas

skaldo pirmapradį  įgimtą tikėjimą

Šventovės duryse sklanda

*

piešinyje kaligrafiškos raidės

simbolių  raidynas

jų sampynoje  – manuskriptas

*

laiko apoteozė kėlė į aukštybes ateitį

vėrė kelius į naujus atradimus

sudievinimas rytojaus  –  pragaištis