2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Įteikti G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliaiSpalio 5 d. Juozo Balčikonio gimnazijoje buvo įteikti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliai „Tarnaukite Lietuvai“. Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas apdovanojo 12 nusipelniusių laureatų.


„Šiandien tradiciškai apdovanosime tuos, kurie savo darbais ir visuomenine veikla liudija Gabrielės Petkevičaitės-Bitės idealus, žengdami jos pramintu keliu šiandien įprasmina jos palikimą. Dėkoju kiekvienam iš Jūsų už skiriamą laiką ir prasmingą veiklą kuriant dabarties Lietuvą. Kaip Bitė tapo pavyzdžiu mums, tegul Jūsų darbai tampa tarnystės pavyzdžiu ateities kartoms“, – laureatus sveikino meras R. Račkauskas.


Jais tapo ir 2 panevėžiečiai. Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes, pagerbta rašytoja, žurnalistė Liuda Jonušienė ir visuomenininkas Steponas Albertas Kubeckas.


Kiti šios nominacijos laureatai – rašytojas Andrius Jakučiūnas ir visuomenės veikėja Ona Voverienė.


Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, apdovanotas Kazickų šeimos fondas, poetas Viktoras Rudžianskas, visuomenininkai Laima ir Jonas Šalčiai, režisierė Vaida Vadoklytė.


Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą – Rugilė Grendaitė, signataras Mečys Laurinkus, advokatas Ignas Meškauskas, mokytoja Audronė Pileckienė.


Už savanorystės kultūros sklaidą – poetė Erika Drungytė, esperantininkas Povilas Jegorovas, visuomenininkai Dalė Poškienė ir Antanas Rašinskas.


2020 m. G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai“ gauti buvo pateikti 34 kandidatai.


Apdovanojimas medaliu įsteigtas 2011 m. pagerbiant iškilią Gabrielės Petkevičaitės-Bitės asmenybę ir skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias visuomenės pilietiškumą, tautiškumą ir kultūrą. Apdovanojimo medaliu skyrimo kriterijus nustato ir apdovanojamą medaliu asmenį išrenka Seimo valdybos sudaryta Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukime Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisisija.

Panevėžio r. sav. inf.