2024-04-23

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Patvirtinta Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tvarka


Atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu vis daugiau Lietuvos gyventojų, organizacijų ir įstaigų,  siekiant parodyti regioninę tapatybę, naudoja etnografinių regionų vėliavas ir herbus, Etninės kultūros globos taryba (EKGT) nori supažindinti visuomenę su etnografinių regionų vėliavų ir herbų naudojimo tvarka.


Seimo teisės aktų registre jau įkelta Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarka, patvirtinta EKGT 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. TN-8 „Dėl Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarkos patvirtinimo“, ir Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarka, patvirtinta EKGT 2019 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. TN-7 „Dėl Etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkos patvirtinimo“. Šiuose teisės aktuose nustatyti Lietuvos etnografinių regionų herbų ir vėliavų naudojimo tikslai ir atvejai, kada jie naudojami, leidimų naudoti etnografinių regionų herbus juridiniams asmenims suteikimo sąlygos, apibrėžtos etnografinių regionų herbų ir vėliavų ypatybės.


Štai, pavyzdžiui, etnografinių regionų vėliavos iškėlimo tvarka nurodo, kad Lietuvos etnografinių regionų vėliavos iškeliamos per tam tikro etnografinio regiono atmintiną dieną miestų aikštėse, prie pastatų, tvirtinamos šalia automobilių. Taip pat etnografinio regiono vėliava gali būti naudojama miestų šventinėse eitynėse, uždarose patalpose vykstančiuose renginiuose bei sporto arenose, kai  per čempionatus, pirmenybes ar varžybas dalyvauja tam tikro etnografinio regiono komandos ar sportininkai. Etnografinių regionų vėliavos nuolat iškeliamos šalia  EKGT būstinės, taip pat gali būti iškeltos prie tam tikram etnografiniam regionui priskiriamų savivaldybių, seniūnijų, bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų pastatų.


Etnografinių regionų herbai, kaip žinia, naudojami siekiant parodyti regioninę tapatybę, todėl tam tikro etnografinio regiono herbą galima naudoti etnografinio regiono herbiniame antspaude, institucijų ir įstaigų pastatuose, šventėse. Etnografinio regiono herbas gali būti vaizduojamas jį reprezentuojančiuose suvenyruose ir meno kūriniuose bei leidybos, mokslo ir visuomenės informavimo srityse. Būtina paminėti, kad juridiniai asmenys, norintys naudoti etnografinio regiono herbą savo oficialiuose dokumentuose, logotipuose ir antspauduose, privalo pateikti prašymą EKGT ir gauti leidimą.


Kol kas Lietuvos etnografinio regiono herbo ir Lietuvos etnografinio regiono vėliavos naudojimo tvarkose aprašyti tik keturių Lietuvos etnografinių regionų (Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos) ir Žemaitijos) heraldiniai ženklai. Mažosios Lietuvos vėliava ir herbas nereglamentuoti, nes nėra baigtas šio regiono heraldinių ženklų kūrimo ir derinimo su LHK procesas.

Etninės kultūros globos tarybos inf.