2024-07-25

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Kitąmet Lietuvoje bus pažymimi Archyvų metai


Kultūros ministerijos teikimu Vyriausybė patvirtino Archyvų metų minėjimo 2021 metais planą. Jame numatytais kultūros, mokslo, edukaciniais renginiais ir kitomis veiklomis bus paminėta 100 metų sukaktis nuo pirmojo valstybės archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje.


Minint Archyvų metus siekiama atkreipti dėmesį į archyvų, kaip atminties institucijų, svarbą visuomenei ir valstybei. Minėjimo plane numatytos veiklos praplės žinias apie valstybės archyvų veiklą, jos aprėptis ir kryptis, teikiamas paslaugas, skatins domėjimąsi archyvuose saugomu dokumentiniu paveldu, skaitmeninėmis paslaugomis prisidės prie pagarbos valstybei ir jos istorijai ugdymo.

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba ir valstybės archyvai organizuos Archyvų metų atidarymo ir uždarymo renginius, kartu su Archyvarų asociacija – renginius, skirtus Tarptautinei archyvų dienai birželio 9-ąją. Dalyvaujant regioniniams archyvams apskričių centruose ir kituose miestuose vyks edukaciniai renginiai „Archyvas – miestui“.


Minint Archyvų metus bus surengta mokslinė konferencija, skirta kitose šalyse saugomų su Lietuva susijusių dokumentų identifikavimo, prieinamumo ir sklaidos klausimams. Taip pat vyks apskritojo stalo diskusija apie privačius archyvus ir archyvų bendruomenę įtinklinantis renginys „Archyvai ir jų bendrakeleiviai“. Archyvų metų proga numatyta parengti ir išleisti atnaujintą leidinį „Atrask Lietuvos archyvus“, taip pašto ženklą, skirtą pirmojo valstybės archyvo įkūrimo Lietuvos Respublikoje sukakčiai paminėti.


Archyvų metų minėjimo 2021 metais plane numatyta sukurti ir transliuoti valstybės archyvų veiklą populiarinantį trumpametražį filmą bei dešimties laidų (siužetų) ciklą apie valstybės archyvus ir jų saugomus dokumentus. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos interneto svetainėje taip pat numatyta publikuoti straipsnių ciklą apie archyvų veiklą. Minėjimo plane numatytos ir kitos viešinimo veiklos.


2021-ieji Archyvų metais paskelbti Seimo nutarimu. Pirmasis valstybės archyvas Lietuvos Respublikoje buvo įkurtas 1921 m. spalio 19 d. Kaune.

Kultūros ministerijos inf.