2024-04-20

Atokios stotys

Kultūros ir meno svetainė

Justas Jasėnas. Eilėraščiai

Algio Jakšto nuotr.***

Rūkau šventoriuje

Miglotame danguje

Neįžiūriu spalvų

Žinau kad mūsų vėliavą

Vėjas plaiksto

Ant Miltinio teatro stogo

Raudona vis tiek

Labiausiai prasimuša

***

Valančiaus rūbų violetas

Zakristijonas maišosi minioje

Įmečiau pintinėn pinigėlį

Už Mačernio sielą

***

Varduvoje kojas nusimazgojau

Paskutinę atlaidų dieną

Pailsę maldininkai dūsauja

Negiedu Kalnų Žemaičiuose

Šarnelės pusėn žiūrėjau

Be maldyno

Atmintinai ąžuolams deklamuodamas

Leonardo Andriekaus eilėraščius

***

Man Zarasai

Labai arti

Tuojau už vyskupo kėdės

Atsiveria šventovės durys

Ežerų gyvon gelmėn

Žuvies akin

Tenykščių sėliškan buvimui

***

Tam paskutiniame Mieste

Ir pirmame

Negimęs dar regėjau

Ilgai bridau

Atbridus pasitvirtino

Žmonių gyvenimas

***

Nešioju Tavo marškinius

Nedrįsau pasiimti

Kraują išploviau

Mirties nepajėgiu

***

O kodėl aš tariu

Ir ištaręs pritylu

Kodėl

Lygumoj prakeikimas

Akmens tylėjimu tyko